19768

ज्याच जळत त्यालाच कळत बाकी सगळे तोंड सुख घेतात.
एका सुरीने दुसर्‍या स्रीच मन समजले पाहिजे तर नाही ,,,त्या जास्त च वार करतात,, व जमेच्या खपल्या पण काढतात,,

Posted 12 days ago in Other.

4 Views
2 Unique Visitors
             केतकी जरा जास्तच रागात.. रूमवर परतली, चप्पल रागाने भिरकावली, पर्स सुद्धा बेडवर जोरात आदळली.. सुजाता सगळं बघत होती.. आज जाम भडकली आहे ही.. काय झालं असेल.. हिला असच शांत होऊ द्यावं आणि विचारावं म्हणून सुजाताने थंडगार पाण्याची बॉटल केतकीला दिली.. "आणि पाणी पी आणि तुला सांगावस वाटलं तर नक्की सांग काय झालं ते.. आतल्याआत धुमसत नको राहूस "  

      बसस्टँड वर गेले तर तिथे बस वेळेत मिळाली नाही.. ऑफिसला जायला उशीर झाला.. म्हणून बॉस रागावला..समजून पण घेत नाही ग हे बॉस आपल्याला. आपण काय खोटं कारण सांगतो का  यांना??? म्हणतो कसा "अशी खोटी कारण सांगायची असेल तर नोकरीं सोडून घरी बसा "  सर्व स्टाफ समोर रागावला मला खडूस बॉस

More Related Blogs

Article Picture
shamal deepak yewale 6 hours ago 2 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 6 hours ago 0 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 2 days ago 3 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 2 days ago 4 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 5 days ago 1 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 5 days ago 4 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 5 days ago 1 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 6 days ago 3 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 6 days ago 4 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 6 days ago 1 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 9 days ago 1 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 9 days ago 0 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 11 days ago 12 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 12 days ago 2 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 12 days ago 2 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 12 days ago 3 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 12 days ago 4 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 13 days ago 4 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 13 days ago 1 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 2 months ago 3 Views
Article Picture
shamal deepak yewale 3 months ago 7 Views
Back To Top